Aktualności

17
wrz
Nowa publikacja wydawnictwa Ius Publicum

Nowa publikacja wydawnictwa Ius Publicum

,,Zarządzanie turystyką i sportem wobec wyzwań XXI wieku - wybrane zagadnienia''

10
lip
Fuzja PKN Orlen z Lotosem. Stanowisko ekspertów IPG

Fuzja PKN Orlen z Lotosem. Stanowisko ekspertów IPG

Pierwsze kroki ku przejęciu kapitałowemu Grupy Lotos S.A. przez PKN Orlen zostały podjęte już w lutym 2018 r., podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa. Formalny wniosek o zgodę na koncentrację został jednak złożony Komisji Europejskiej przez PKN Orlen dopiero w lipcu 2019 r.

25
maj
Prawne i gospodarcze aspekty współpracy z Chińską Republiką Ludową

Prawne i gospodarcze aspekty współpracy z Chińską Republiką Ludową

Z dumą prezentujemy kolejną pozycję w ofercie Wydawnictwa IUS PUBLICUM

18
maj
Zmiany obejmujące umowy najmu lokali #COVID-19

Zmiany obejmujące umowy najmu lokali #COVID-19

W ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii ustawodawca przewidział szereg regulacji (obejmujących m.in. przedłużenie obowiązywania zawartych już umów czy czasowy zakaz ich wypowiadania),

18
maj
Gospodarowanie odpadami w  świetle epidemii #COVID-19

Gospodarowanie odpadami w świetle epidemii #COVID-19

Wojewoda, w przypadku braku na obszarze województwa technicznych i organizacyjnych możliwości unieszkodliwiania odpadów o właściwościach zakaźnych, wytwarzanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, może wydać w drodze decyzji administracyjnej polecenie dotyczące unieszkodliwienia odpadów medycznych


Aktualności

Nowa publikacja wydawnictwa Ius Publicum

,,Zarządzanie turystyką i sportem wobec wyzwań XXI wieku - wybrane zagadnienia''

Fuzja PKN Orlen z Lotosem. Stanowisko ekspertów IPG

Pierwsze kroki ku przejęciu kapitałowemu Grupy Lotos S.A. przez PKN Orlen zostały podjęte już w lutym 2018 r., podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa. Formalny wniosek o zgodę na koncentrację został jednak złożony Komisji Europejskiej przez PKN Orlen dopiero w lipcu 2019 r.