Aktualności

Nowa publikacja wydawnictwa Ius Publicum

Nowa publikacja jest owocem współpracy Centrum Badawczego Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Książka dzieli się na dwie zasadnicze części – pierwsza z nich oscyluje wokół tematu zarządzania w sporcie, druga część definiuje kierunki rozwoju usług turystycznych i rekreacyjnych.

Monografia balansuje na pograniczu tematyki ważnej, aktualnej, a zarazem trudnej. Owa trudność wynika z koncepcji wielowątkowości tematycznej i zespolenia tego w jedną, logiczną całość. Opracowanie ma charakter niezwykle aktualny, ponieważ dąży do poprawy pozycji rynkowej podmiotów sektora turystyki i sportu, a wiedza i doświadczenie osób z poszczególnych obszarów dyscyplin naukowych nadaje publikacji interdyscyplinarny charakter. W kontekście podjętej problematyki kierowana jest do teoretyków, jak i praktyków zarządzania w sektorze sportu i turystyki. Wydanie jest również idealnym narzędziem dydaktycznym dla studentów zgłębiających problematykę nauk o organizacji i zarządzaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami oraz kontaktu w sprawie ewentualnej współpracy.POWRÓT

Aktualności

Współpraca z TSI

Z przyjemnością informujemy iż, Instytut Prawa Gospodarczego rozpoczął współpracę z TSI, Biurem Innowacji Bezpieczeństwa Technologicznego.
.

MODA I DESIGN W ŚWIECIE COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej w trzech tomach