Doradztwo podatkowe

Każde zdarzenie związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, takie jak: zakup towarów i materiałów, świadczenie usług, remont, zaciągnięcie kredytu, leasingu, wdrożenia linii produkcyjnej itd. powinno być poprzedzone odpowiednimi kalkulacjami finansowymi i analizą podatkową. Przy tym założeniu planowanie rozwoju firmy staje się bardziej dokładne i przewidywalne. Warto w tym procesie korzystać z profesjonalnych usług ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie w stosowaniu i wykładni prawa podatkowego.

Instytut Prawa Gospodarczego świadczy fachowe doradztwo w bieżącym zarządzaniu firmą w oparciu o realia biznesowe działalności gospodarczej przedsiębiorcy, zapewniając bezpieczeństwo finansowe operacji i korzyści podatkowe. Staramy się skorygować i uszczegółowić zawierane przez Klienta transakcje w ujęciu podatkowym, zapewniając pełniejszy ich obraz i bezpieczeństwo podejmowanych decyzji.

Doradztwo podatkowe IPG obejmuje:


  • analizę planowanych transakcji gospodarczych i wypracowanie skutecznych rozwiązań związanych z nimi problemów podatkowych,
  • bieżące doradztwo podatkowe, w tym: opiniowanie umów pod względem skutków podatkowo-prawnych, udzielanie informacji prawnych, sporządzenie opinii na temat dokonywanych rozliczeń podatkowych, odpowiedzi e-mailowe na zapytania Klienta, konsultacje telefoniczne problemów podatkowych,
  • audyt podatkowy – kompleksową analizę zobowiązań podatkowych Klienta i szczegółowy przegląd wybranych obszarów jego działalności w dowolnym okresie, które mogą stanowić źródła ryzyka podatkowego. Celem profesjonalnego audytu podatkowego dla firm jest wskazanie propozycji działań umożliwiających ograniczenie lub wyeliminowanie ryzyka nieprawidłowości podatkowych.
Poprzez kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie prawa podatkowego chcemy odciążyć Klientów w codziennych, skomplikowanych zadaniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dlatego audyty podatkowe IPG to przede wszystkim:


  • możliwość redukcji zobowiązań podatkowych do poziomu najniższego z możliwych, w świetle obowiązującego prawa,
  • indywidualne podejście – rozwiązania problemów podatkowych uwzględniające specyficzne potrzeby danego Klienta,
  • dyskrecja i tajemnica zawodowa ‑ dbamy o to, aby wszelkie informacje uzyskane w toku współpracy pozostały bezpieczne i zostały wykorzystane tylko na rzecz Klienta,
  • wiedza i doświadczenie będące sumą kompetencji wszystkich naszych pracowników – ekspertów w swoich dziedzinach.
Rozwiązania przez nich proponowane są jednocześnie efektem skutecznej współpracy, działania w oparciu o przemyślane i ciągle doskonalone zasady organizacyjne i zasady kontroli wewnętrznej.

Aktualności

Współpraca z TSI

Z przyjemnością informujemy iż, Instytut Prawa Gospodarczego rozpoczął współpracę z TSI, Biurem Innowacji Bezpieczeństwa Technologicznego.
.

MODA I DESIGN W ŚWIECIE COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej w trzech tomach