Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Prawa Gospodarczego sp. z o.o. (ul. 3-go Maja 10/2, 40-096 Katowice), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 461709, NIP 6342817948.
   2. Dane osobowe podane przez Klienta (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu) są przetwarzane w celu wykonania zamówionej usługi lub dostawy towarów – jest to niezbędne do wykonania umowy. Ponadto dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (rachunkowo-księgowych) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (dochodzenie ewentualnych roszczeń oraz marketingu bezpośredniego). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zamówienia usługi lub dostawy towarów.
     3. Dane osobowe są powierzane do przetwarzania podmiotom, z którymi Administrator stale współpracuje, odpowiedzialnymi za obsługę informatyczną, księgową oraz prawną. Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i na równi z Administratorem są zobowiązane do ochrony danych osobowych.
       4. Dane będą przetwarzane przez czas wykonywania usługi i następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, nie krócej jednak niż okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano usługę. Osobie, których dane dotyczą przysługują prawa odpowiednio do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
         5. Dane osobowe nie są przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.
            Pliki cookie (ciasteczka)
             Pliki cookie (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, a następnie zapisywane na urządzeniu użytkownika. Służą m.in. do zapewnienia użytkownikom spersonalizowanego wyglądu witryny, gromadzenia informacji, tworzenia statystyk, obsługi liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania oraz wyświetlania reklam.
             Nie są wirusami. Przeważnie zawierają adres strony, unikalny identyfikator oraz informację o okresie ważności, po którego upłynięciu zostają automatycznie usunięte.

             W jakim celu wykorzystujemy pliki cookie?
             Stosujemy pliki cookie podczas zarządzania zawartością strony oraz w celu tworzenia statystyk odwiedzin. Więcej informacji o danych zbieranych do analityki internetowej znajdą Państwo na stronie Pliki cookie Google Analytics.

             Jak zablokować pliki cookie?
             W większości przeglądarek pliki cookie są domyślnie akceptowane. Informacje na temat zmiany ustawień, dotyczących plików cookie w poszczególnych przeglądarkach, dostępne są na stronach:

Aktualności

Współpraca z TSI

Z przyjemnością informujemy iż, Instytut Prawa Gospodarczego rozpoczął współpracę z TSI, Biurem Innowacji Bezpieczeństwa Technologicznego.
.

MODA I DESIGN W ŚWIECIE COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej w trzech tomach