Zarządzanie zasobami ludzkimi

Proces efektywnej rekrutacji i selekcji służy przyciągnięciu do organizacji najbardziej wartościowych kandydatów. Z jednej strony wymaga szczegółowej analizy oczekiwań, jakie stawia przed kandydatem organizacja i konkretne stanowisko pracy, z drugiej – trafnej diagnozy kwalifikacji, kompetencji, cech osobowości, inteligencji, prezentowanych postaw i wielu innych zmiennych charakteryzujących potencjalnych pracowników.

Umiejętność łączenia właściwej analizy potrzeb organizacji z precyzyjną oceną przydatności kandydatów, zapewnia trafność wyboru, co potwierdzamy udzielaną gwarancją, której długość uzależniona jest od specyfiki stanowiska.

Prowadząc rekrutacje wykorzystujemy:
  • autorskie metody poszukiwania i docierania do kandydatów,
  • wystandaryzowane scenariusze rozmów kwalifikacyjnych,
  • trafnie dobierane próbki pracy,
  • Assessment Centre,
  • spełniające wymogi trafności i rzetelności narzędzia psychologiczne służące do oceny osobowości, inteligencji, stylów radzenia sobie ze stresem, kompetencji społecznych i innych.

Oferujemy rekrutację i selekcję pracowników na stanowiska specjalistyczne oraz executive search.

Aktualności

POTRZEBNY WSPÓLNY FRONT WALKI Z KORONAWIRUSEM ? NIE TYLKO W SZPITALACH, ALE RÓWNIEŻ W GOSPODARCE

Instytut Prawa Gospodarczego włączył się aktywnie w pomoc w walce z skutkami obecnego kryzysu wywołanego wirusem SARS_CoV-2 i wywoływanej nim choroby COVID-19 w obszarze polskiej gospodarki.

EKSPERT INSTYTUTU O ZWALCZANIU SKUTKÓW EPIDEMII KORONAWIRUSA W GOSPODARCE

Dr Marian Szołucha, Ekspert Instytutu Prawa Gospodarczego, w wypowiedziach dla branżowych portali wskazuje na konieczność zwiększenia intensywności prac nad wprowadzeniem pakietu wsparcia dla przedsiębiorców, tzw. Tarczy Antykryzysowej.