Zarządzanie zasobami ludzkimi

Proces efektywnej rekrutacji i selekcji służy przyciągnięciu do organizacji najbardziej wartościowych kandydatów. Z jednej strony wymaga szczegółowej analizy oczekiwań, jakie stawia przed kandydatem organizacja i konkretne stanowisko pracy, z drugiej – trafnej diagnozy kwalifikacji, kompetencji, cech osobowości, inteligencji, prezentowanych postaw i wielu innych zmiennych charakteryzujących potencjalnych pracowników.

Umiejętność łączenia właściwej analizy potrzeb organizacji z precyzyjną oceną przydatności kandydatów, zapewnia trafność wyboru, co potwierdzamy udzielaną gwarancją, której długość uzależniona jest od specyfiki stanowiska.

Prowadząc rekrutacje wykorzystujemy:
  • autorskie metody poszukiwania i docierania do kandydatów,
  • wystandaryzowane scenariusze rozmów kwalifikacyjnych,
  • trafnie dobierane próbki pracy,
  • Assessment Centre,
  • spełniające wymogi trafności i rzetelności narzędzia psychologiczne służące do oceny osobowości, inteligencji, stylów radzenia sobie ze stresem, kompetencji społecznych i innych.

Oferujemy rekrutację i selekcję pracowników na stanowiska specjalistyczne oraz executive search.

Aktualności

Zmiany w nadzorze nad rynkiem usług przewozowych

Rząd przyjął projekt ustawy, która zmieni zasady nadzoru nad rynkiem usług przewozowych. Nowe przepisy mają też eliminować nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnić większą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza UE.

Sektor odnawialnych źródeł energii czeka szereg zmian

Rząd przyjął projekt nowelizacji, której celem jest efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wypełnienie zobowiązań międzynarodowych oraz zwiększenie użycia produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze do celów energetycznych