Szkolenia dla branży farmaceutycznej

Tematy szkoleń:
 1. - Dobra Praktyka Dystrybucyjna – wymagania dla hurtowni farmaceutycznych
 2. - Jak przygotować się do inspekcji DPD w hurtowni farmaceutycznej
 3. - Osoba Odpowiedzialna w hurtowni farmaceutycznej – rola i zadania
 4. - Analiza Ryzyka – ważny element Systemu Jakości w hurtowni farmaceutycznej
 5. - Transport produktów leczniczych- wytyczne DPD dla hurtowni farmaceutycznych
 6. - Analiza Ryzyka w transporcie – wymagania DPD w obrocie hurtowym leków
 7. - Reklamacje, zwroty z rynku, wycofanie z obrotu – procedury wytwórcy, importera i hurtownika produktów leczniczych
 8. - Problem leków sfałszowanych – zabezpieczenie legalnego łańcucha dostaw, serializacja
 9. - Aspekty prawne wydawanych decyzji administracyjnych w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi
 10. - Dokumentacja Systemu Jakości w hurtowni farmaceutycznej – podstawowe wymagania przy opracowywaniu procedur i instrukcji
 11. - Szkolenie audytorów wewnętrznych 
 12.  

Nasi trenerzy to wykwalifikowani specjaliści z zakresu farmacji i prawa. W środowisku farmaceutycznym są znani i szanowani ze względu na posiadaną wiedzę i umiejętności jej przekazywania. Posiadają szerokie kompetencje merytoryczne, jak i kompetencje miękkie pozwalające na przeprowadzenie szkolenia w sposób jasny i klarowny. Szkolenia podzielone są na dwie części: część wykładową i część praktyczną. Taki układ pozwala Kursantom na przyswojenie wiedzy w wyjątkowo krótkim czasie. Szkolenie - w zależności od tematu - trwa od 6 do 8 godzin.

Co obejmuje opłata za szkolenie?
Cena szkolenia obejmuje: udział w zajęciach, przerwę kawową, lunch, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, certyfikat o ukończenia kursu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu. Kursant może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu, jednak rezygnacja musi wpłynąć do firmy szkoleniowej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia szkolenia. W innym wypadku, Kursant zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Jeżeli rezygnacja wpłynie do firmy po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Kursant zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ustalonej ceny w zgłoszeniu. Jeżeli rezygnacja ze szkolenia wpłynie przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu, Kursant nie zostanie obciążony żadnymi kosztami. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Zwolnienie szkoleń z podatku VAT - szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Cena szkolenia netto jest równa cenie szkolenia brutto.

Aktualności

Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. w Katowicach, realizował kompleksową usługę doradczą na rzecz Huty Pokój S.A.

Pragniemy z przyjemnością poinformować, że Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. w Katowicach uczestniczył aktywnie, w charakterze doradcy, w kompleksowym procesie restrukturyzacyjnym Huty Pokój S.A. w Rudzie Śląskiej

Nowa publikacja wydawnictwa Ius Publicum

,,Zarządzanie turystyką i sportem wobec wyzwań XXI wieku - wybrane zagadnienia''