Usługi

Świadczymy z sukcesami usługi doradztwa prawnego we wszystkich dziedzinach prawa. Dzięki doświadczonemu zespołowi, kierowanemu przez wybitnych specjalistów ze swoich dziedzin jesteśmy w stanie Państwu zaproponować szeroki zakres usług, takich jak:
 • porady prawne, w tym wydawanie pisemnych opinii prawnych,
 • bieżące doradztwo prawne w ramach kierowanego przez Państwa przedsiębiorstwa,
 • sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych przez Klienta z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, pism oraz innych dokumentów,
 • uczestnictwo w negocjacjach prowadzonych przez Klienta z partnerami handlowymi, bankami i innymi podmiotami,
 • nadzorowanie prawidłowości wykonania umów,
 • przygotowanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych obowiązujących w firmie, w tym: uchwał organów spółek, statutów, regulaminów,
 • obsługa prawna czynności dokonywanych przez władze spółek: obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, ustanawianie prokury, powoływanie i odwoływanie organów spółki, zmiana wysokości kapitału zakładowego,
 • reprezentacja Klienta w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych i prywatnych, w tym uzyskiwanie wymaganych przez prawo zezwoleń, koncesji i licencji,
 • audyt prawny dokumentacji przedsiębiorstwa,
 • pomoc prawna przy uruchamianiu nowych inwestycji, w tym m.in.: uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskiwanie niezbędnych zaświadczeń i innych dokumentów.

Zespół Instytutu składa się z wysoko wykwalifikowanych prawników posiadających szerokie doświadczenie uzyskane m.in. przy wspieraniu takich klientów jak Wisła Kraków S.A., Tauron Ciepło Sp. z o.o., Katowickie Wodociągi S.A., Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, w tym Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa i wielu innych.

Nasze działania opieramy na najwyższych standardach jakości oraz indywidualnym podejściu do Klienta, zorientowanym na zrozumienie jego biznesu i celów, które chce osiągnąć. Dostarczamy Klientowi dedykowane rozwiązania, osadzone w konkretnym otoczeniu biznesowym. Naszym celem jest wypracowanie optymalnych rozwiązań, pozwalających znaleźć właściwą drogę w gąszczu regulacji prawnych. Współpraca z doradcami Instytutu z pozostałych obszarów (audyt, doradztwo podatkowe, doradztwo gospodarcze) oraz firmami działającymi w grupie Instytutu, a zajmującymi się m.in. audytami inwestycyjnymi, windykacją, czy też szeroko rozumianym doradztwem energetycznym umożliwia budowę interdyscyplinarnych zespołów, zapewniających kompleksowe wsparcie.

Naszym zespołem prawników kierują Dyrektorzy tworzący podwaliny każdego z działów przez nich kierowanych. W skład Instytutu w obszarze prawnym wchodzą następujące działy:
 • Dział prawa handlowego
 • Dział prawa pracy
 • Dział prawa cywilnego
 • Dział prawa sportowego
 • Dział prawa spółdzielczego
 • Dział prawa administracyjnego
 • Dział prawa publicznego
 • Dział prawa karnego
 • Dział prawa finansowego

Aktualności

Współpraca z TSI

Z przyjemnością informujemy iż, Instytut Prawa Gospodarczego rozpoczął współpracę z TSI, Biurem Innowacji Bezpieczeństwa Technologicznego.
.

MODA I DESIGN W ŚWIECIE COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej w trzech tomach