Aktualności

Księgowość w Polsce jako zawód kobiecy
[Premiera książki]

Dystrybucja wersji elektronicznej: platforma Google Books
Dystrybucja wersji papierowej: zamowienia@ipg.edu.pl [Wysyłka realizowana będzie w marcu 2021]

Jak wskazuje autor naszej najnowszej publikacji (Przemysław Kabalski, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego):

Ze sfeminizowaniem księgowości mamy w Polsce do czynienia od bardzo wielu lat i bez podjęcia jakichś zdecydowanych działań przez środowisko naukowców i praktyków rachunkowości raczej będzie ono występowało dalej, na co wskazuje równie duże i niezmienne od co najmniej dziesięciu lat sfeminizowanie studiów rachunkowości. Co prawda w Polsce wciąż występuje segregacja zawodowa ze względu na płeć, ale w wielu zawodach sytuacja ulega zmianie. Jednak struktura płci w zawodzie księgowym wydaje się mocno spetryfikowana.

Wyjątkowość tej pracy wiąże się z jej prekursorskim charakterem – to pierwsze tak kompleksowe ujęcie niezwykle aktualnego tematu feminizacji zawodu w perspektywie interdyscyplinarnej.

Niezwykłość wiąże się także z atrakcyjną szatą graficzną i przyjaznym czytelnikowi stylem autora. Jak wskazuje recenzentka publikacji:

Istnieje wiele zawodów, które tradycyjnie zdominowane są przez jedną płeć z powodów umiejscowionych w dalekiej historii i nie mających obecnie żadnego racjonalnego uzasadnienia. Miejmy nadzieję, że monografia Przemysława Kabalskiego zapoczątkuje wiele innych badań wykazujących trwałość nieracjonalnych stereotypów we współczesnej gospodarce.

Partnerzy publikacji:

Materiały dodatkowe:
POWRÓT

Aktualności

Współpraca z TSI

Z przyjemnością informujemy iż, Instytut Prawa Gospodarczego rozpoczął współpracę z TSI, Biurem Innowacji Bezpieczeństwa Technologicznego.
.

MODA I DESIGN W ŚWIECIE COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej w trzech tomach