Aktualności

22
kwi
Zamówienia publiczne: wyłączenia + modyfikacja realizacji umów #COVID-19

Zamówienia publiczne: wyłączenia + modyfikacja realizacji umów #COVID-19

Stan epidemii wymógł na ustawodawcy dostosowanie przepisów do aktualnej, nadzwyczajnej sytuacji.

16
kwi
Rekompensata wynagrodzeń (zakłady aktywności zawodowej) #COVID-19

Rekompensata wynagrodzeń (zakłady aktywności zawodowej) #COVID-19

Pracodawca będący zakładem aktywności zawodowej może ubiegać się o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia

14
kwi
Jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców #COVID-19

Jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców #COVID-19

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

10
kwi
Wniosek o dofinansowanie o w ramach pomocy de minimis

Wniosek o dofinansowanie o w ramach pomocy de minimis

Można składać wnioski o dofinasowanie z tytułu wzrostu cen
energii elektrycznej w drugim półroczu 2019 r.

6
kwi
Składki ZUS. Kto może skorzystać ze zwolnienia? #COVID

Składki ZUS. Kto może skorzystać ze zwolnienia? #COVID

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. następuje na wniosek płatnika. Zwolnienie obejmuje składki ustalane od najniższej obowiązującej podstawy ich wymiaru. Wniosek taki należy złożyć do dnia 30 czerwca 2020 r.


Aktualności

MODA I DESIGN W ŚWIECIE COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej w trzech tomach

Księgowość w Polsce jako zawód kobiecy
[Premiera książki]

Ze sfeminizowaniem księgowości mamy w Polsce do czynienia od bardzo wielu lat