O nas

Instytut Prawa Gospodarczego oferuje wszechstronne wsparcie w obszarach istotnych dla biznesu. Transakcje fuzji i przejęć, umowy, relacje między pracodawcami a pracownikami, funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku – wszystkie te aspekty działalności gospodarczej wymagają umiejętnego uwzględnienia kwestii prawnych, podatkowych jak również zarządzania ryzykiem. Nasi pracownicy to doświadczeni eksperci łączący znajomość prawa z doświadczeniem w jego stosowaniu w biznesie. Wspieramy Państwa w takich aspektach prowadzonej działalności jak doradztwo transakcyjne, wsparcie w realizacji procesów fuzji i przejęć, świadczymy usługi z zakresu doradztwa prawnego jak też finansowego i podatkowego, a w szczególności prawa spółek, prawa rynków kapitałowych oraz prawa antymonopolowego.

Reprezentujemy interesy naszych Klientów w branżach związanych z zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, sektorem energetyki oraz transportu kolejowego. Wspomagamy Państwa w wdrażaniu rozwiązań strategicznych i operacyjnych. Podczas prowadzonej działalności staramy się łączyć świat nauki ze światem biznesu tworząc platformę wymiany poglądów i doświadczeń. Zapewniamy Państwu wsparcie w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących rozwoju biznesu.

Instytut Prawa Gospodarczego to zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem rynkowym, związanych ze środowiskiem akademickim. Gwarancją kompleksowości oferty Instytutu Prawa Gospodarczego jest współpraca z kancelariami prawnymi i podatkowymi oraz ekspertami branżowymi.

Instytut współpracuje z wieloma wybitnymi ekspertami, a na stałe wsparciem merytorycznym w obrębie szeroko pojętego prawa gospodarczego i cywilnego służy nam prof. zw. dr hab. Janusz Strzępka, radca prawny, naukowiec, nauczyciel akademicki, doradca biznesowy i wybitny specjalista w zakresie prawa cywilnego, prawa spółek i prawa gospodarczego. Autor kilkudziesięciu prac naukowych, monografii prawniczych, ekspertyz prawnych oraz komentarzy kodeksowych i artykułów. Uczestnik wielu badań naukowych na skalę ogólnopolską i międzynarodową. Wieloletni kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ekspert współpracujący z Departamentem Prawnym Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, Główną Komisją Arbitrażową w Warszawie, oraz współdziałający w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego nad regulacją prawną umów o wykonawstwo budowlane w Kodeksie cywilnym. Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Instytut Prawa Gospodarczego świadczy usługi z dziedziny kompleksowego doradztwa gospodarczego i transakcyjnego. Oferujemy również Państwu możliwość przeprowadzania szkoleń z wybranych dziedzin prawa.

Realizujemy także projekty z zakresu szeroko pojętego rynku kapitałowego oraz finansów przedsiębiorstw (corporate finance).

Naszą siedzibą są Katowice, jednakże dzięki biurom w Krakowie oraz w Warszawie jesteśmy w stanie świadczyć nasze usługi na terenie całego kraju.

Aktualności

Zmiany w nadzorze nad rynkiem usług przewozowych

Rząd przyjął projekt ustawy, która zmieni zasady nadzoru nad rynkiem usług przewozowych. Nowe przepisy mają też eliminować nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnić większą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza UE.

Sektor odnawialnych źródeł energii czeka szereg zmian

Rząd przyjął projekt nowelizacji, której celem jest efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wypełnienie zobowiązań międzynarodowych oraz zwiększenie użycia produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze do celów energetycznych