O nas

Instytut Prawa Gospodarczego oferuje wszechstronne wsparcie w obszarach istotnych dla biznesu. Transakcje fuzji i przejęć, umowy, relacje między pracodawcami a pracownikami, funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku – wszystkie te aspekty działalności gospodarczej wymagają umiejętnego uwzględnienia kwestii prawnych, podatkowych jak również zarządzania ryzykiem. Nasi pracownicy to doświadczeni eksperci łączący znajomość prawa z doświadczeniem w jego stosowaniu w biznesie. Wspieramy Państwa w takich aspektach prowadzonej działalności jak doradztwo transakcyjne, wsparcie w realizacji procesów fuzji i przejęć, świadczymy usługi z zakresu doradztwa prawnego jak też finansowego i podatkowego, a w szczególności prawa spółek, prawa rynków kapitałowych oraz prawa antymonopolowego.

Reprezentujemy interesy naszych Klientów w branżach związanych z zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, sektorem energetyki oraz transportu kolejowego. Wspomagamy Państwa w wdrażaniu rozwiązań strategicznych i operacyjnych. Podczas prowadzonej działalności staramy się łączyć świat nauki ze światem biznesu tworząc platformę wymiany poglądów i doświadczeń. Zapewniamy Państwu wsparcie w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących rozwoju biznesu.

Instytut Prawa Gospodarczego to zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem rynkowym, związanych ze środowiskiem akademickim. Gwarancją kompleksowości oferty Instytutu Prawa Gospodarczego jest współpraca z kancelariami prawnymi i podatkowymi oraz ekspertami branżowymi.

Instytut współpracuje z wieloma wybitnymi ekspertami, a na stałe wsparciem merytorycznym w obrębie szeroko pojętego prawa gospodarczego i cywilnego służy nam prof. zw. dr hab. Janusz Strzępka, radca prawny, naukowiec, nauczyciel akademicki, doradca biznesowy i wybitny specjalista w zakresie prawa cywilnego, prawa spółek i prawa gospodarczego. Autor kilkudziesięciu prac naukowych, monografii prawniczych, ekspertyz prawnych oraz komentarzy kodeksowych i artykułów. Uczestnik wielu badań naukowych na skalę ogólnopolską i międzynarodową. Wieloletni kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ekspert współpracujący z Departamentem Prawnym Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, Główną Komisją Arbitrażową w Warszawie, oraz współdziałający w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego nad regulacją prawną umów o wykonawstwo budowlane w Kodeksie cywilnym. Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Instytut Prawa Gospodarczego świadczy usługi z dziedziny kompleksowego doradztwa gospodarczego i transakcyjnego. Oferujemy również Państwu możliwość przeprowadzania szkoleń z wybranych dziedzin prawa.

Realizujemy także projekty z zakresu szeroko pojętego rynku kapitałowego oraz finansów przedsiębiorstw (corporate finance).

Naszą siedzibą są Katowice, jednakże dzięki biurom w Krakowie oraz w Warszawie jesteśmy w stanie świadczyć nasze usługi na terenie całego kraju.

Aktualności

Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. w Katowicach, realizował kompleksową usługę doradczą na rzecz Huty Pokój S.A.

Pragniemy z przyjemnością poinformować, że Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. w Katowicach uczestniczył aktywnie, w charakterze doradcy, w kompleksowym procesie restrukturyzacyjnym Huty Pokój S.A. w Rudzie Śląskiej

Nowa publikacja wydawnictwa Ius Publicum

,,Zarządzanie turystyką i sportem wobec wyzwań XXI wieku - wybrane zagadnienia''