Aktualności

Ułatwienia w uzyskaniu pomocy publicznej na naprawę przedsiębiorstwa

Ułatwienia w uzyskaniu pomocy publicznej na naprawę przedsiębiorstwa Rząd przyjął projekt ustawy, która ma umożliwić udzielanie dozwolonej prawem unijnym pomocy publicznej na przebudowę oraz modernizację małych i średnich przedsiębiorstw bez obowiązku zatwierdzania takiej pomocy przez Komisję Europejską.

Nowe rozwiązania wyeliminują konieczność każdorazowego oczekiwania na decyzję KE przed wsparciem przedsiębiorcy pomocą z zasobów państwowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym. W tej chwili na taką decyzje oczekuje się około w rok i trzy miesiące. Tak długi czas oczekiwania w praktyce uniemożliwia przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji ze wsparciem środków publicznych. Projekt ustawy przewiduje, że to polskie organy sądowe i administracyjne, a nie Komisja Europejska, będą oceniać, czy udzielenie pomocy publicznej jest dozwolone.

Projektowane przepisy odnoszą się do „Programu pomocowego przewidującego udzielanie pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji małych i średnich przedsiębiorców”, który został już warunkowo zatwierdzony przez Komisję Europejską. Jednak jego wdrożenie uzależnione jest od wejścia w życie zmian w ustawie Prawo restrukturyzacyjne.

Nowelizacja przewiduje także dodatkowe formy pomocy, które mają znaleźć się w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Rozwoju i Finansów na podstawie zawartego w projekcie ustawy upoważnienia. Mają być one szybsze od postępowania restrukturyzacyjnego. Dotyczy to tak zwanej pomocy na ratowanie lub tymczasowe wsparcie, przede wszystkim w formie pożyczki. Z pomocy tej będą mogli skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy, wobec których nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne. Również w tym przypadku nie będzie stosowana długotrwała procedura notyfikacyjna.

źródło: ms.gov.pl
fot. freeimages.com
POWRÓT

Aktualności

Współpraca z TSI

Z przyjemnością informujemy iż, Instytut Prawa Gospodarczego rozpoczął współpracę z TSI, Biurem Innowacji Bezpieczeństwa Technologicznego.
.

MODA I DESIGN W ŚWIECIE COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej w trzech tomach