Aktualności

Rynek kolejowy - prawne i ekonomiczne instrumenty regulacji sektora kolejowego. Liberalizacja sektora przewozów pasażerskich a doświadczenia sektora przewozów towarowych"

Jest ona kontynuacją odbywającej się dotychczas na Uniwersytecie Łódzkim cyklu konferencji, pn. „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”. Organizatorzy postanowili jednak zmienić miejsca odbywania konferencji oraz „odświeżyć” jej formułę, poszerzając tematykę konferencji o prawną i ekonomiczną problematykę sektora przewozów towarowych.

Celem konferencji jest przedstawienie i poznanie procesów liberalizacji zachodzących w sektorze pasażerskich przewozów kolejowych oraz porównanie owej liberalizacji z doświadczeniami sektora przewozów towarowych w tym zakresie. Uczestnicy konferencji będą analizowali nie tylko zagadnienia prawne dotyczące rynku kolejowego, ale także z punktu widzenia ekonomicznego przedstawią zachodzące w sektorze transportu kolejowego zmiany.

Źródeł liberalizacji sektora transportu kolejowego poszukiwać należy w przepisach prawa Unii Europejskiej i wdrażanych pakietach kolejowych. Celem liberalizacji jest nie tylko zwiększenie konkurencyjności pomiędzy przewoźnikami kolejowymi, ale w głównej mierze zapewnienie sprawnie działających przewozów kolejowych. W trakcie wydarzenia prelegenci, będący ekspertami z zakresu kolejnictwa, podzielą się własnymi doświadczeniami oraz przedstawią rozwiązania umożliwiające realizację zliberalizowania sektora pasażerskich przewozów kolejowych. Biorący udział w konferencji reprezentanci sprawnie funkcjonującego sektora przewozów pasażerskich i towarowych dają również wskazówki, w jakim kierunku powinny zmierzać próby liberalizacji przewozów pasażerskich.

Analiza regulacji rynku kolejowego w sferze przewozów pasażerskich i porównanie ich z kolejowym przewozem towarowym pozwoli na podzielenie się przez uczestników konferencji doświadczeniami w tym zakresie, jak również stworzy podwaliny do dalszej dyskusji nad kształtem sektora transportu kolejowego. Co więcej, konferencja będzie sposobnością do ustalenia aktualnych wyzwań oraz kierunków zmian pasażerskich przewozów kolejowych i przedstawienia opinii ekspertów, którzy na co dzień zajmują się transportem kolejowym. W konferencji wezmą bowiem udział przedstawiciele władzy publicznej, przedstawiciele przewoźników kolejowych oraz zarządców infrastruktury kolejowej, jak również reprezentanci organu regulacyjnego w sektorze transportu kolejowego, a nadto nauczyciele akademiccy.POWRÓT

Aktualności

Współpraca z TSI

Z przyjemnością informujemy iż, Instytut Prawa Gospodarczego rozpoczął współpracę z TSI, Biurem Innowacji Bezpieczeństwa Technologicznego.
.

MODA I DESIGN W ŚWIECIE COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej w trzech tomach