Aktualności

Prawne i gospodarcze aspekty współpracy z Chińską Republiką Ludową

Z dumą prezentujemy kolejną pozycję w ofercie Wydawnictwa IUS PUBLICUM – oddawana do rąk czytelników publikacja obejmuje szerokie spektrum zagadnień dotyczących Państwa Środka, począwszy od pozycji obywatela ChRL w Polsce, poprzez współpracę w obrębie poszczególnych branż gospodarki i dziedzin prawa, a skończywszy na roli Instytutów Konfucjusza, jako elementów współpracy gospodarczej na arenie międzynarodowej.

Monografia jest efektem współpracy naukowej nawiązanej podczas pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Prawne i gospodarcze aspekty współpracy z Chińską Republiką Ludową”, zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w dniu 15 lutego 2019 r. Teksty składające się na publikację stanowią autorskie opracowania zarówno doświadczonych badaczy, jak i młodych pasjonatów Państwa Środka, w których wyrazili oni swoje poglądy dotyczące prawa, kultury bądź ekonomii. Jednym z głównych celów książki jest zainspirowanie osób rozpoczynających swoją przygodę z prawem, kulturą czy gospodarką Dalekiego Wschodu do dalszych badań i analiz. Znawców tej problematyki mogą natomiast zainteresować indywidualne oceny autorów niniejszej publikacji, dotyczące występujących w Chinach i w związku z Chinami zjawisk prawnych, kulturowych i gospodarczych, co może stanowić interesujący dodatek do prowadzonych przez nich badań.
 
Dynamicznie rozwijająca się gospodarka nie tylko efektywnie wpływa na warunki, w jakich żyjemy, ale także stymuluje przemiany społeczne i ustrojowe, zmienia postrzeganie świata przez jednostkę oraz jej miejsce w stale ewoluującej rzeczywistości. Stanowi również inspirację do poszukiwania nowych wyzwań. Procesy te, choć w różnym tempie, zachodzą w skali globalnej. Mogą być zatem rozważane w kontekście globalizacji. Globalna unifikacja usług i produktów wpływa na unikatowość i indywidualizm poszczególnych społeczeństw, narodów, państw, ale także jednostek. Dzięki rozwojowi technicznemu i technologicznemu przepływ informacji następuje obecnie natychmiast po chwili pojawienia się faktu będącego przedmiotem informacji. Relatywnie łatwe jest również przemieszczanie się osób i kapitału. Stan taki stwarza nowe możliwości, ale także przynosi zagrożenia. Monografia Prawne i gospodarcze aspekty współpracy z Chińską Republiką Ludową jest efektem fascynacji wielu osób, które od lat lub całkiem niedawno zainteresowały się kulturą i gospodarką Dalekiego Wschodu.POWRÓT

Aktualności

Współpraca z TSI

Z przyjemnością informujemy iż, Instytut Prawa Gospodarczego rozpoczął współpracę z TSI, Biurem Innowacji Bezpieczeństwa Technologicznego.
.

MODA I DESIGN W ŚWIECIE COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej w trzech tomach