Aktualności

POTRZEBNY WSPÓLNY FRONT WALKI Z KORONAWIRUSEM ? NIE TYLKO W SZPITALACH, ALE RÓWNIEŻ W GOSPODARCE

POTRZEBNY WSPÓLNY FRONT WALKI Z KORONAWIRUSEM ? NIE TYLKO W SZPITALACH, ALE RÓWNIEŻ W GOSPODARCE
Wspólnie z gronem ekspertów Instytutu przygotowane zostały w ramach organizacji Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, którego przedstawicielem na region województwa śląskiego jest IPG, propozycje zmian legislacyjnych oraz rozwiązań umożliwiających ochronę polskich przedsiębiorców.

Propozycje Instytutu zawarły się w zwróceniu szczególnej uwagi na opracowanie rozwiązań dla kolejnych branż, a w szczególności branży produkcyjnej (istotnej części gospodarki Śląska), gdzie:

 • przedsiębiorstwa te są uzależnione od funkcjonowania systemu transportowego,
 • działalność przedsiębiorstw jest kosztochłonne i energochłonna,
 • część przedsiębiorstw są przedsiębiorstwami ruchu ciągłego, co oznacza, że problemy w dostępnie do środków pieniężnych, surowców może spowodować wyłączenie linii produkcyjnych, a np w przypadku koksowni - nieodwracalne ich uszkodzenie i wyłączenie,
 • zbliżający się termin zakupu jednostek CO2 (koniec kwietnia 2020 r.), które są istotnym kosztem dla przedsiębiorców,
 • ryzyko absencji pracowników spowodowanych kwarantannami lub zakażeniami i konieczność utrzymania ciągłości produkcji kluczowych branż (energetycznej, górniczej, wod-kan, spożywczej),
 • utrata płynności finansowej przedsiębiorstw produkcyjnych spowoduje brak możliwości wypłaty wynagrodzeń pracownikom (branża ta generuje istotny stopień zatrudnienia w ramach jednego przedsiębiorstwa, więc brak wypłaty wynagrodzeń dla ok 600 ludzi powoduje brak środków do życia dla 600 rodzin)

W celu zapewnienia możliwości przetrwania przedsiębiorstwa produkcyjnych, Zespół Instytu w dniu 15 marca 2020r. zaproponował następujące rozwiązania:

 1. system zasiłkowy dla pracowników przedsiębiorstw mogących zatrzymać linie produkcyjne i zarządzić tzw. postój, tak aby zapewnić pracownikom minimum socjalne w okresie postoju i zmniejszyć uciążliwość tzw. postojowego dla przedsiębiorstw,
 2. system przyśpieszonego zwrotu podatku VAT (przedsiębiorstwa produkcyjne często borykając się z wielomiesięcznymi kontrolaąmi spowodowanymi prowadzeniem sprzedaży eksportowej, bądź sprzedażą do dealerów, a obecna praktyka organów skarbowych polegała na przedłużaniu czynności sprawdzających, co spowodowało powstanie gigantycznej dziury płynnościowej spowodowanej zatrzymanymi podatkami VAT) - poprzez zakończenie czynności sprawdzających, skrócenie trwania okresu na podjęcie decyzji o zwrocie podatku VAT i zwracanie w pierwszej kolejności przedsiębiorstwom posiadającym majątek na terytorium Polski (ponieważ zazwyczaj przedsiębiorstwa posiadające na terytorium kraju majątek produkcyjny, nie są świadomymi uczestnikami tzw. karuzel VATowskich),
 3. wprowadzenie systemu prolongowania płatności należności publicznoprawnych
 4. wprowadzenie systemu prolongowania płatności należności za media (woda/energia),
 5. wprowadzenie systemu państwowego zaopatrzenia interwencyjnego dla przedsiębiorstw ruchu ciągłego - koksowni, odlewni, ferm z inwentarzem żywym, tak aby zapewnić im surowce, pomimo zatorów płatniczych w okresie trwania pandemii (z obowiązkiem rozliczenia się po jej zakończeniu np. w systemu płatności ratalnej).
 
Dzięki współpracy organizacji zrzeszających przedsiębiorców, w tym zrzeszonych w ramach Polskiego Towarzystwo Gospodarczego, część ww. propozycji znalazła się w projekcie rządowej Tarczy Antykryzysowej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-antykryzysowa-ma-ochronic-firmy-i-pracownikow-przed-skutkami-epidemii-koronawirusa

Żywimy nadzieję, że dalsza współpraca rządu z przedsiębiorcami pozwoli wypracować dalsze, bardziej szczegółowe rozwiązania legislacyjne.POWRÓT

Aktualności

Współpraca z TSI

Z przyjemnością informujemy iż, Instytut Prawa Gospodarczego rozpoczął współpracę z TSI, Biurem Innowacji Bezpieczeństwa Technologicznego.
.

MODA I DESIGN W ŚWIECIE COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej w trzech tomach