Aktualności

Nowy typ zezwolenia dla cudzoziemców na pracę sezonową

Nowy typ zezwolenia dla cudzoziemców na pracę sezonową Sejm pracuje aktualnie nad projektem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt ten określa nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce.

Projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zakłada wprowadzenie dodatkowego typu zezwolenia na pracę sezonową, które będzie wydawane przez starostę. Cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę sezonową przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Dodatkowe zmiany mają na celu uszczelnienie procedury związanej z wykonywaniem pracy krótkoterminowej (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) przez obywateli 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy na podstawie oświadczeń zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy. Nowe przepisy o dostępie cudzoziemców do pracy sezonowej będą dotyczyły obywateli wszystkich państw spoza UE i EOG.

Nowelizacja stwarza również podstawy do wymiany danych dotyczących wykonywania pracy przez cudzoziemców między poszczególnymi urzędami.

Wprowadzone przepisy dostosowują krajowe prawo do unijnej dyrektywy w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich (spoza UE) w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

źródło: sejm.gov.pl
fot. freeimages.comPOWRÓT

Aktualności

Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. w Katowicach, realizował kompleksową usługę doradczą na rzecz Huty Pokój S.A.

Pragniemy z przyjemnością poinformować, że Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. w Katowicach uczestniczył aktywnie, w charakterze doradcy, w kompleksowym procesie restrukturyzacyjnym Huty Pokój S.A. w Rudzie Śląskiej

Nowa publikacja wydawnictwa Ius Publicum

,,Zarządzanie turystyką i sportem wobec wyzwań XXI wieku - wybrane zagadnienia''