Aktualności

Konferencja naukowa "Konstytucja biznesu - nowe doświadczenia"

 Konferencja ta była sposobnością do przeanalizowania nowych regulacji w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, które w ocenie ich twórców ma przynieść pozytywny oddźwięk wśród przedsiębiorców. Powinny bowiem ułatwić podjęcie działalności gospodarczej oraz ma - w swojej istocie - zmienić stosunek organów administracji publicznej do przedsiębiorców. Z uwagi na to, że pakiet ustaw zwanych „Konstytucją Biznesu” wszedł w życie kilka miesięcy temu, uczestnicy podzielili się również się swoimi doświadczeniami w sferze stosowania nowych przepisów.

W skład Rady Programowej Konferencji weszli wybitni przedstawiciele nauki prawa, w tym współtwórcy pakietu ustaw „Konstytucja dla Biznesu”. Podczas Konferencji głos zabrali m.in. przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, administracji państwowej, samorządów prawniczych, a także przedsiębiorcy. Wykład otwierający Konferencję wygłosił główny organizator wydarzenia oraz jeden ze współtwórców „Konstytucji dla Biznesu” prof. Mirosław Pawełczyk.

Konferencja opierała się na wystąpieniach w formie referatów i paneli dyskusyjnych.
POWRÓT

Aktualności

Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. w Katowicach, realizował kompleksową usługę doradczą na rzecz Huty Pokój S.A.

Pragniemy z przyjemnością poinformować, że Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. w Katowicach uczestniczył aktywnie, w charakterze doradcy, w kompleksowym procesie restrukturyzacyjnym Huty Pokój S.A. w Rudzie Śląskiej

Nowa publikacja wydawnictwa Ius Publicum

,,Zarządzanie turystyką i sportem wobec wyzwań XXI wieku - wybrane zagadnienia''