Aktualności

Konferencja naukowa "Konstytucja biznesu - nowe doświadczenia"

 Konferencja ta była sposobnością do przeanalizowania nowych regulacji w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, które w ocenie ich twórców ma przynieść pozytywny oddźwięk wśród przedsiębiorców. Powinny bowiem ułatwić podjęcie działalności gospodarczej oraz ma - w swojej istocie - zmienić stosunek organów administracji publicznej do przedsiębiorców. Z uwagi na to, że pakiet ustaw zwanych „Konstytucją Biznesu” wszedł w życie kilka miesięcy temu, uczestnicy podzielili się również się swoimi doświadczeniami w sferze stosowania nowych przepisów.

W skład Rady Programowej Konferencji weszli wybitni przedstawiciele nauki prawa, w tym współtwórcy pakietu ustaw „Konstytucja dla Biznesu”. Podczas Konferencji głos zabrali m.in. przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, administracji państwowej, samorządów prawniczych, a także przedsiębiorcy. Wykład otwierający Konferencję wygłosił główny organizator wydarzenia oraz jeden ze współtwórców „Konstytucji dla Biznesu” prof. Mirosław Pawełczyk.

Konferencja opierała się na wystąpieniach w formie referatów i paneli dyskusyjnych.
POWRÓT

Aktualności

Współpraca z TSI

Z przyjemnością informujemy iż, Instytut Prawa Gospodarczego rozpoczął współpracę z TSI, Biurem Innowacji Bezpieczeństwa Technologicznego.
.

MODA I DESIGN W ŚWIECIE COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyczynkiem do refleksji prawniczej, technologicznej i socjologicznej w trzech tomach