Doradztwo dla start up

Oferujemy wsparcie prawno-gospodarcze dla początkujących przedsiębiorców. Pomagamy założycielom na każdym etapie prowadzenia biznesu, od doboru optymalnej struktury organizacyjnej i prawnej firmy, poprzez rejestrację spółki, doradztwo podatkowe, pomoc w obsłudze wszelkich umów, w tym finansowych (granty, kredyty, faktoring, leasing), po negocjacje z inwestorem, zabezpieczenie własności intelektualnej oraz bieżącą obsługę prawną firmy. Umożliwiamy klientom bezkosztowe korzystanie z naszych usług na pierwszym etapie współpracy i uiszczenie należności w dalszym, bardziej dochodowym okresie prowadzenia działalności lub w inny, ustalony indywidualnie z klientem sposób.

Zapraszamy na konsultacje. Szczegółowych informacji udzieli Patryk Felkel : p.felkel@ipg.edu.pl

Aktualności

Regulacja rynku paliw alternatywnych

Sejm przyjął ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Nowe przepisy mają uregulować funkcjonowanie rynku paliw alternatywnych w transporcie, szczególnie w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Zmiany dotyczące warunków technicznych budynków

Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe przepisy wprowadzają szereg zmian dotyczących m.in. usytuowania budynków, szerokości stanowisk postojowych, czy minimalnej powierzchni mieszkań.