Doradztwo dla start up

Oferujemy wsparcie prawno-gospodarcze dla początkujących przedsiębiorców. Pomagamy założycielom na każdym etapie prowadzenia biznesu, od doboru optymalnej struktury organizacyjnej i prawnej firmy, poprzez rejestrację spółki, doradztwo podatkowe, pomoc w obsłudze wszelkich umów, w tym finansowych (granty, kredyty, faktoring, leasing), po negocjacje z inwestorem, zabezpieczenie własności intelektualnej oraz bieżącą obsługę prawną firmy. Umożliwiamy klientom bezkosztowe korzystanie z naszych usług na pierwszym etapie współpracy i uiszczenie należności w dalszym, bardziej dochodowym okresie prowadzenia działalności lub w inny, ustalony indywidualnie z klientem sposób.

Zapraszamy na konsultacje. Szczegółowych informacji udzieli Patryk Felkel : p.felkel@ipg.edu.pl

Aktualności

Sąd będzie badał z urzędu przedawnienie roszczenia

Szykują się zmiany przepisów, które zobowiążą sądy do badania z urzędu, czy dochodzone w procesie cywilnym roszczenie jest przedawnione. W razie stwierdzenia, że upłynął termin przedawnienia, sąd oddali powództwo. Nie będzie przy tym konieczna, tak jak jest to w obecnym stanie prawnym, żadna czynność dłużnika.

Powództwo windykacyjne przerywa bieg zasiedzenia jeśli wystąpi z nim właściciel

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego przyjętym w uchwale z dnia 19 kwietnia br. (III CZP 100/17) wytoczenie powództwa o wydanie nieruchomości przez osobę niebędącą jej właścicielem przeciwko posiadaczowi samoistnemu nie przerywa biegu zasiedzenia przez niego własności tej nieruchomości.